:: Cara Melupuskan Al Quran :::

Filed under , by salmanfasiri on 1:58 PM

Menjawab persoalan yang dikemukana oleh Ibnu Nasir di ruang chat box, insya Allah, di bawah ini dinyatakan persoalan tersebut. Kita boleh umumkan soalan ini sebagaimana dibawah

Bagaimanakah cara untuk melupuskan Kitab Al Quran yang koyak, atau tersalah cetak dan sebagainya

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

Terdapat dua cara untuk melupuskan Al Quran:

1. Menanamnya

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah diajukan tentangnya dan beliau menjawab

‏.‏ أما المصحف العتيق والذي تخرق، وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، فإنه يدفن في مكان يصان فيه، كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه

Maksudnya: manakala mushaf yang lama dan juga yang terbakar hingga menjadi tidak boleh untuk diambil manfaat dengan membaca apa yang (tertulis) padanya, ia (Quran) hedaklah ditanam di tempat yang terjaga seperti juga kemuliaan badan seorang mukmin (yang meninggal) ialah dengan mengebumikannya di tempat yang terjaga

2. Membakarnya

Ada juga dikalangan ulama yang mengharuskan membakar mushaf yang tidak dapat digunakan,berdasarkan perbuatan Sayyidina Uthman bin Affan yang mengarahkan agar dibakar segala mushaf selain dari mushaf yang disalin oleh sekumpulan penyalin Al Quran pada zaman beliau. Ini kita boleh dapati dalam kitab Sahih Bukhari:

‏أن ‏ ‏حذيفة بن اليمان ‏ ‏قدم على ‏ ‏ عثمان ‏ ‏وكان ‏ ‏يغازي ‏ ‏أهل ‏ ‏الشأم ‏ ‏في فتح ‏ ‏إرمينية ‏ ‏وأذربيجان ‏ ‏مع ‏ ‏أهل ‏ ‏العراق ‏ ‏فأفزع ‏ ‏حذيفة ‏ ‏اختلافهم في القراءة فقال ‏ ‏حذيفة ‏ ‏ لعثمان ‏ ‏يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف ‏ ‏اليهود ‏ ‏والنصارى ‏ ‏فأرسل ‏ ‏ عثمان ‏ ‏إلى ‏ ‏حفصة ‏ ‏أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها ‏ ‏حفصة ‏ ‏إلى ‏ ‏ عثمان ‏ ‏ فأمر ‏ ‏زيد بن ثابت ‏ ‏وعبد الله بن الزبير ‏ ‏وسعيد بن العاص ‏ ‏وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ ‏ فنسخوها في المصاحف وقال ‏ ‏ عثمان ‏ ‏للرهط ‏ ‏القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم ‏ ‏وزيد بن ثابت ‏ ‏في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان ‏ ‏قريش ‏ ‏فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد ‏ ‏ عثمان ‏ ‏ الصحف إلى ‏ ‏حفصة ‏ ‏وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

Maksudnya: Bahwa Huzaifah Bin Al Yaman datang bertemu Uthman, yang mana pada waktu itu beliau sedang memerangi penduduk Syam untuk membuka Negara Armenia dan Azerbaijan bersama dengan penduduk Iraq. Beliau amatbimbang dengan perselisihan pendapat mereka dari segi bacaan Quran. Lantas Huzaifah berkata kepada Uthman, : Wahai Amir Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka bercanggah tentang bacaan Al Quran seperti berlaku percanggahan di kalangan Yahudi dan Nasrani. Lantas Uthman mengutuskan utusan bertemu Hafsah, supaya beliau kirimkan mushaf untuk disalin dalam beberapa naskhah, kemudian kami akan kembalikan naskhah asal kepadamu. Lalu Hafsahmengirimkan kepada Uthman, lalu beliau mengarahkan zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al Ash dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam . mereka menyalinnya dalam beberapa naskhah. Uthman berpesan kepada tiga orang keturunan Quraisy dikalangan kumpulan tadi dengan katanya : Jika kamu bercanggah dengan Zaid bin Tsabit tentang apa-apa berkenaan Al Quran, hendaklah kamu menulisnya menggunakan dialek Quraisy kerana sesungguhnya ia turun dalam bahasa mereka (Quraisy). Hinggalah merek selesai menyalinnya, Uthman kembalikan naskhah asal kepada Hafsah. Juga dihantar ke segenap pelusuk, senaskhah yang disalin. Beliau juga mengarahkan segala salinan atau mushaf lain yang bukan dari salinan asal agar dibakar

(Riwayat Bukhari,hadis 4604)Kesimpulannya, boleh kita lupuskan apa-apa sahaja yang ada ayat Al Quran, sekiranya ia sudah tidak boleh digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Rujukan

1. Majmu' fatawa Ibnu Taimiyyah jilid 12

2. Sohih Bukhari bab Jam' Quran

:: Qadha Solat ::

Filed under , by salmanfasiri on 11:39 PM


Soalan : ustaz, apakah hukum orang kafir yang masuk Islam, kena qadha ke solat dia masa kafir tu?بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعدPersoalan berkenaan qadha solat, sudah lama dibincangkan ulama. Di sini penulis bukanlah hendak mebincangkan perkara tersebut panjang lebar, namun sebagai ringkasan terhadap perbincangan ulama, di sampan memudahkan untuk teman membuat rujukan.


Kita bahagikan persoalan ini kepada 3 iaitu :


 1. golongan yang disepakati, mereka wajib qadha
 2. golongan yang disepakati, mereka tidak wajib qadha
 3. golongan yang diperselisihkan samada wajib atau tidak

sekarang kita perincikan ketiga-tiga golongan tadi :-


 1. golongan yang disepakati, mereka wajib qadha ialah :


 1. orang yang terlupa


Imam Ibnu Hazm menukilkan kesepakatan ulama berkenaan orang yang lupa wajib menunaikan/ qadha solat apabila dia teringat


Begitu juga Ibnu qayyim Al Jauziyyah dalam kitab beliau ( الصلاة )


Dalil berkenaan dengannya


i. hadith Anas Bin Malik ra :قال رسول الله : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : [ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ])


Maksudnya: RasuluLLAh saw bersabda : Apabila seseorang dari kamu tertidur tanpa melakukan solat atau terleka (lupa) tentangnya, hendaklah dia solat bila saja dia teringat, kerana Allah berfirman (mafhumnya) " dan dirikanlah solat untuk mengingati KU "

(Riwayat Muslim hadis 684) 1. orang yang mabuk


Kebanyakan ulama menukilkan berkenaan kesepakatan fuqaha bahawa orang yang mabuk wajib qadha solat, sebagai contoh Imam Ibnu Munzir dalam kitab beliau ( الإجماع ), begitu juga Ibnu Hazm dalam kitab ( المحلى ) dan Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ( ا( المغنى 1. golongan yang disepakati, mereka tidak wajib qadha :-


 1. wanita yang haidh atau nifasRamai dikalangan ulama menukilkan kesepakatan fuqaha dalam masalah ini, contohnya Imam Ibnu Munzir dalam kitab beliau ( الإجماع ), begitu juga Ibnu Hazm dalam kitab ( المحلى ) dan Ibnu Qudamah dalam kitab beliau ( ا( المغنىbegitu juga Imam Nawawi dalam kitab beliau ( المجموع)


Dalil tentang ketidakwajiban qadha


حديث معاذة (رحمها الله) قالت : سألت عائشة (رضي الله عنها) فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحروريّة [5] أنت ؟ قلت : لست بحروريّة ، ولكني أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)


Maksudnya: Muadzah rh berkata, aku telah bertanya Aisyah ra : Kenapa orang yang haidh diperintah untuk qadha puasa sedangkan tidak diperintah untuk qadha solat ? Aisyah bertanya : Adakah kamu di kalangan Haruriyyah? Aku menjawab : Tidak, tetapi aku sekadar bertanya, Aisyah lantas menjawab : Memang itu berlaku pada kita ( haidh), maka kita diperintah (oleh Allah) untuk mengqadha puasa dan kita tidak diperintah mengqadha solat

(Riwayat Bukhari hadis 321)
 1. Orang kafir yang baru masuk Islam.


Berkenaan masalah ini juga, berlaku ijmak bahawa orang kafir tidak wajib qadha solat yang tidak dilakukan pada zaman kekufurannya


Ini dapat diperhatikan dalam ketiga-tiga kitab yang dinyatakan sebelum ini


Dalil yang di utarakan ialah


i: قوله (تعالى) : [ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ]


Firman Allah SWT maksudnya : katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, sekiranya mereka berhenti dari kekufuran, pasti mereka akan diampuni segala apa yang pernah mereka lakukan

( Al-Anfaal : 38)
2 . ومن السنة : قوله : (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ؟ ).


Nabi saw bersabda : tahukah kamu bahawa sesungguhnya Islam menghancurkan apa (kesalahn dan dosa ) yang sebelum ini

(riwayat Muslim hadis 192)
 1. golongan yang ketiga, yang diperselisihkan oleh ulama 1. orang gila


Jumhur mengatakan tidakwajib qadha solat yang tidak dilakukan pada masa gila


Ini berdasarkan dalil


حديث عائشة (رضي الله عنها) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : (رفع القلم عن ثلاث : عن النائم

حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل)Maksudnya; daripada Aisyah ra, dari Nabi SAW ,baginda bersabda : Qalam terangkat ( tidak ditulis sebagai dosa ) dari tiga golongan : dari orang yang tidur hinggalah dia bangun, dari seorang kanak-kanak sehinggalah dia baligh, dari orang yang gila sehinggalah dia waras
 1. orang murtad


Jumhur mengatakan tidak perlu qadha berdasarkan dalil berikut


i. Orang yang murtada pada zaman Nabi SAW, setelah mereka kembali balik kepada Islam, mereka tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk qadha solat, antaranya ialah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh


ii. Pada zaman Abu Bakar Assiddiq ra, golongan yang murtad, setelah kembali kepada Islam, beliau tidak pernah menyuruh mereka qadha solat. Sekiranya golongan tadi pernah disuruh, pasti berita seperti itu,sampai ke pengetahuan kita


iii. Qiyas kepada kafir yang memeluk Islam, sebagaimana mereka tidak disuruh untuk qadha, maka orang murtad juga tidak disuruh qadha


iv. Dari segi akal, jika golongan ini disuruh untuk qadha, kemungkinan besar akan menjadi sebab mereka rasa liar untuk kembali kepada Islam.
 1. Orang yang pengsan (tidak sedarkan diri )


Mazhab Malikiyyah dan Syafiiyah menyatakan tidak perlu qadha mereka yang tidak sedarkan diri, samada sekejap atau lama. Pendapat ini juga pernah diutarakan oleh Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin, Imam AzZuhri, dan Imam Abu Tsur juga Ibnu Hazm.


Dalil merekai.

أثر ابن عمر (رضي الله عنهما) : (أنه أغمى عليه فذهب عقله ، فلم يقض الصلاة)Daripada Ibnu Umar ra, suatu ketika beliau tidak sedarkan diri dan hilang akal, beliau tidak qadha solat apabila telah sedarii. secara akalnya orang yang pengsan, dia ketiadaan asas pentaklifan (tanggungjawab) iaitu akal (minda), oleh itu, dia seumpama orang yang gila (dari segi minda yang tidak boleh bertindak) 1. orang yang hilang kewarasan (minda) dengan sebab bius


Mazhab hanafi begitu juga hanbali menyatakan ia wajib qadha , berdasarkan :i. Qiyas pada tidur, kerana kedua-duanya kehilangan deria secara total, disamping tidak berlaku lama, juga tidak boleh berlaku gantian tadbir urus bagi pihaknya


ii. Kehilangan minda adalah disebabkan perbuatannya (dibawah pengetahuannya) yang mana jika dia tidak melakukan/ membenarkan,pasti tidakberlaku 1. Orang yang meninggalkan solat secara sengajaDalam masalah ini, penulis tidak mahu memberi ulasan, kerana berlaku perbahasan panjang , cukuplah sekadarmenukilkan pendapat tanpa mengemukakan dalil


i. pendapat pertama : Jumhur ulama di kalangan empat mazhab mengatakan wajib qadha


ii. pendapat kedua : menurut Hasan Albasri, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah serta ulama Arab Saudi, tidak perlu qadhaCuma apa yang hendak penulis nyatakan ialah, jika dengan sebab kita menyokong pendapat wajib, seseorang yang baru hendak kembali kepada ajaran Islam, mungkin akan terasa ruang sukar di hadapannya yang akhirnya akan membantut keinginan untuk menghayati ajaran Islam


Juga dengan sebab kita mewajibkan qadha, sedikit sebanyak mungkin akan menghalangnya dari melakukan amalan wajib lain,contohnya mencari nafkah, bekerja dan sebagainya.


Ya, jika sekiranya dia telah dapat mengatasi segala masalah yang dinyatakan, digalakkan untuknya menqadha solat,kerana sebagai cara untuk kita menghindari khilaf yang berlaku di kalangan ulamap/s: untuk golongan ketiga , mereka yang diperselisihkan tentang kewajipan qadha, penulis hanya nyatakan yang rajih sahaja


والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Rujukan

1. Al Quran Al Karim

2. Sohih Al Bukhari

3. Sohih Muslim

4. musannaf Abdul Razzaq

5. Al Muwatta lil Imam Malik

6. Al Majmu' lil Imam Nawawi

7. Al Muhalla lil Ibnu Hazm

8. Al Mughni lil Ibnu Qudamah

9. Al Hidayah Syarah AlBidayah lil AlMurghinani

10. Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyyah